Часові форми у німецькій мові

авторка статті: Іра Зарицька

Давайте зразу прояснимо: час як явище і оті всі презенси-перфекти – це трохи різні речі. Для кращого розуміння ми пройдемося по усіх часових формах та глянемо, який час вони можуть передавати.

Ахтунг для Ашечок (в кого рівень мови А1-А2): ця інформація може трохи винести вам мозок. З рівня десь В2 (а подекуди і В1) такі нюанси вам навіть сподобається вловлювати.

Значить так. У німецькій, як і переважній більшості мов, є всього три часи: минулий (die Vergangenheit), теперішній (die Gegenwart) та майбутній (die Zukunft). Часових форм є цілих шість: Präsens, Präteritum (Imperfekt), Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II.

Що, як, з чим і навіщо: 

Präsens основа дієслова + закінчення те, що відбувається на даний час (теперішнє) Ich lese diesen Artikel.
майбутні події (обов’язково додати обставину часу!) Ich lese diesen Artikel am nächsten Mittwoch.
минулі події (найчастіше, щоб надати їм динамічності; обставини часу обов’язкові!) Gehe ich gestern durch den Marktplatz, und weißt du, wen ich sehe?
універсальні істини Die Erde dreht sich um die Sonne.
Präteritum (Imperfekt) основа Präteritum + закінчення письмова розповідь про минуле Diesen Sommer verbrachte ich bei meiner Oma im Dorf.
минулі події Er kam zu mir und fragte: „Wie spät ist es?“
замість Perfekt для модальних дієслів та haben, sein, werden Ich hatte viel Besuch gestern, deshalb musste ich viel kochen.
Perfekt haben/sein + Partizip II минулі події, які мають вплив на теперішнє Gestern hat es stark geregnet, deshalb ist es heute so feucht.
усна розповідь про минуле Letzten Geburtstag habe ich nur mit den Freunden gefeiert.
майбутні події (обов’язково обставина часу або контекст!) Bis nächsten Montag habe ich den Artikel gelesen.
Plusquamperfekt hatte/war + Partizip II минула подія, яка відбулася перед іншою минулою подією; не використовується як самостійна часова форма, лише у співставленні із Präteritum/Perfekt Nachdem ich den Film gesehen hatte, saß ich halbe Stunde still und dachte nach.
Futur I werden + Infinitiv передбачення, наміри щодо майбутнього Er wird heute kommen.
припущення щодо майбутнього Er wird das schon wissen sollen.
легкі погрози Auch du wirst die Regeln lernen!
Futur II werden + Perfekt Infinitiv наміри щодо майбутнього із натяком на завершеність Im September werde ich B2 Niveau gelernt haben.
припущення щодо минулого Jeder wird wohl schon darüber gehört.