Публічна оферта

про надання послуг з додаткової освіти

(вивчення німецької мови)

СПД-ФО Ліста Лета Олександрівна, в подальшому Виконавець, який діє на підставі Свідоцтва з одного боку та особи, які здійснили оплату через сайт dakad.com.ua за семестр навчання в подальшому Замовник, з другого боку, уклали цей договір про наступне:

  1. Предмет договору:

Виконавець бере на себе обов’язки щодо надання послуг з додаткової освіти (вивчення німецької мови), а Замовник зобов’язується своєчасно сплачувати визначену вартість послуг.

  1. Обов’язки Виконавця:

2.1. Здійснювати навчання Замовника відповідно до навчальної програми та встановленого графіку занять, що відповідає двом основним заняттям на тиждень по 90 хвилин кожне та одному розмовному заняттю тривалістю 90 хвилин. Тривалість семестру навчання становить 15 календарних тижнів або 68 астрономічні години. 

2.2. Надати можливість Замовнику відвідати ознайомче заняття безкоштовно.

2.3. Видати сертифікат з оцінкою рівня володіння німецькою мовою, що визначається на основі складання студентом комплексного іспиту після 2-го, 4-го та 6-го семестрів навчання.

  1. Обов’язки Замовника:

3.1. Відвідувати заняття, виконувати домашні завдання та слідувати навчальному плану.

3.2. Сплатити вартість навчання за семестр впродовж двох днів після першого ознайомчого заняття.

  1. Права Виконавця:

4.1. Виконавець має право не перевести Замовника на наступний рівень навчання в разі невиконання ним навчального плану. Підтвердженням невиконання навчального плану в даному випадку слугує незадовільна оцінка комплексного тестування, що проводиться вкінці кожного семестру.

4.2. Виконавець має право відрахувати Замовника зі Школи в разі несвоєчасної оплати навчання, пошкодження чи знищення майна Школи (з попереднім стягненням вартості пошкодження), некоректного ставлення до викладачів чи інших студентів Школи.

4.3. У разі форс-мажорних обставин (наприклад, хвороба викладача) Виконавець має право здійснити заміну викладача на одне чи кілька занять. У випадку неможливості заміни викладача Виконавець має право перенести заняття, попередньо узгодивши дату та час проведення заняття з групою.

  1. Права Замовника:

5.1. Відвідувати всі основні заняття протягом семестру, отримувати додаткові консультації викладача в разі необхідності.

5.2. Після першого ознайомчого заняття змінити групу за рівнем навчання в разі необхідності, попередивши про це Виконавця.

5.3. Безкоштовно відвідувати додаткові заняття з німецької мови за наявності вільних місць.

5.4. Приймати участь в Мотиваційній програмі для студентів, яка дає можливість отримати знижку 20% на наступний семестр навчання.

  1. Фінансові умови:

6.1. Вартість навчання за семестр складає 6 800 грн. (шість тисяч вісімсот гривень) без врахування вартості підручників.

6.2. Оплата проводиться у готівковій чи безготівковій формі на вибір Замовника, але не пізніше, ніж два дні після першого ознайомчого заняття і до початку другого заняття.

6.3. У випадку пропуску занять або дострокового припинення навчання Замовником кошти за пропущені заняття Замовнику не повертаються.

  1. Відповідальність сторін:

7.1. За неналежне виконання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавста України.

  1. Заключні положення:

8.1. Договір укладається на один семестр навчання та може бути продовжений шляхом укладання додаткової угоди.

8.2. Договір укладений в двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному в кожної Сторони.

 

СПД-ФО Ліста Лета Олександрівна
Україна, м. Львів, вул. Рибна, 3
ІПН 3217010603
IBAN UA243220010000026003300012604

Платник єдиного податку (ІІ група)
тел. (096) 096 12 25