Рівні володіння іноземною мовою

Для того, щоб тобі було трохи легше орієнтуватися в всіх цих заплутаних позначках рівнів володіння іноземною мовою, ми зібрали для тебе дві таблиці. Перша показує відповідність рівнів володіння мовою згідно загальноєвропейських рекомендацій порівняно з рівнями Гете-Інституту (особливо допоможе зрозуміти вимоги, якщо ти збираєшся здавати TestDaf). Друга таблиця дає розуміння того, на якому рівні вивчення мови ти зараз знаходишся. Якщо захочеш дізнатися більше, в матеріалі подано посилання на офіційні джерела.

Таблиця показує рівень знань згідно системи тестування

Британської Ради в Києві та стандартів Ради Європи

Рівень володіння мовою

Рівні загальноєропейських рекомендацій з мовної освіти**

Рівні Ґете-Інституту*

  Beginners,
Elementary

A1

A 1.1

A 1.2

  Pre-Intermediate

A2

A 2.1

A 2.2

  Intermediate

B1

B 1.1

B 1.2

B 1.3

  Upper Intermediate

B2

B 2.1

B 2.2

B 2.3

  Advanced

C1

C 1.1

C 1.2

C 1.3

C 1.4

  Proficiency

C2

C 2.1

C 2.2

C 2.3

Як самостійно визначити свій рівень володіння мовою

Рівень

Аудіювання / мовлення

Читання

Письмо

  A1 Я можу розуміти прості інструкції або брати участь у розмові про факти на простому рівні на очікувані теми. Я можу розуміти прості оголошення, інструкції чи інформацію. Я можу заповнювати прості анкети, робити нотатки, що включають час, дату та місце.
  A2 Я можу виражати прості думки чи вимоги у знайомому контексті. Я можу розуміти конкретну інформацію у знайомій області, наприклад написи на продуктах чи знаках, прості підручники чи звіти про знайомі питання. Я можу заповнювати анкети та писати короткі прості особисті листи чи листівки.
  B1 Я можу коротко виражати свою думку на загальні/культурні теми, давати поради зі знайомих мені тем, розуміти інструкції чи публічні оголошення. Я можу розуміти повсякденну інформацію і статті, та загальний зміст інформації у знайомій мені сфері. Я можу писати листи та робити нотатки на знайомі мені чи очікувані теми.
  B2 Я можу розуміти та брати участь у розмові на знайомі мені теми та підтримувати розмову на широке коло тем. Я можу проглядати тексти, шукаючи необхідну інформацію, та розуміти детальні інструкції чи поради. Я можу робити нотатки слухаючи когось, чи писати листи з нестандартними проханнями.
  C1 Я можу брати активну участь у зустрічах та семінарах на професійні теми, які мені знайомі, а також підтримувати розмову на повсякденні теми без очевидних утруднень у доборі виразів. Я можу читати достатньо швидко, щоб упоратися з академічним курсом, знайти інформацію у пресі або зрозуміти нестандартне листування. Я можу підготувати професійний лист, робити достатньо точні нотатки на зустрічах чи написати есей, що доводить уміння спілкуватися.
  C2 Я можу давати поради та обговорювати складні чи чутливі теми, розуміючи нелітературні звороти та впевнено вирішуючи складні питання. Я можу розуміти документи, листування та звіти, а також тонкощі складних текстів. Я можу писати листи на будь-які теми та повністю виразно та точно занотовувати зустрічі та семінари.

*за матеріалами веб-сайту Goethe Institut  http://www.goethe.de

** за матеріалами веб-сайту Британської Ради в Києві http://www.britishcouncil.org